ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka

Investor akce: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Celkové realizační náklady stavby: 58,449 mil. Kč bez DPH Poskytnuté služby: –příprava a kompletace RoPD                                – technický dozor investora                                – výkon činnosti koordinátora BOZP                                 – Výkon investičního dozoru investora                                 – Závěrečné vyhodnocení akce Termín poskytnutí služeb: 3/2018 – 12/2020

Kanalizace obecí Brada-Rybníček a Kbelnice

Investor akce: Dobrovolný svazek obcí Brada-Rybníček a Kbelnice Celkové realizační náklady stavby: 43,945 mil. Kč bez DPH Poskytnuté služby: – výkon investičního dozoru investora                                – závěrečné vyhodnocení akce Termín poskytnutí služeb: 6/2017 – 11/2018

Kanalizace Horní Maršov

Investor akce: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Celkové realizační náklady stavby: 13,122 mil. Kč bez DPH Poskytnuté služby: – příprava a kompletace RoPD                                – technický dozor investora                                – výkon činnosti koordinátora BOZP                                 – výkon investičního dozoru investora Termín poskytnutí služeb: 1/2014 – 6/2015

Žďárky – splašková kanalizace a ČOV

Investor akce: Obec Žďárky Celkové realizační náklady stavby: 38,95 mil. Kč bez DPH Poskytnuté služby:  Výkon technického dozoru investora                                 Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Termín poskytnutí služeb: 10/2016 – 06/2018