Administrace žádostí VHI projektů

Zpracování a podání žádosti

 • Zpracování návrhu a finální žádosti o poskytnutí podpory z evropských fondů a ze státních zdrojů včetně příloh v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování žádosti o poskytnutí podpory daným poskytovatelem podpory
 • zajištění kompletace finální Žádosti včetně všech povinných příloh a její podání na příslušný úřad poskytovatele podpory
 • poradenství a organizační podpora při vyřizování případných dotazů ze strany poskytovatele podpory
 • komunikace s poskytovatelem dotace až do okamžiku zahájení realizace akce
 • zajištění kompletace dokladů požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory
 • zajištění kompletace finálních podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně všech povinných příloh a její podání na příslušný úřad poskytovatele podpory

Výkon investičního dozoru

 • provádění kontrol formálních náležitostí faktur
 • zajištění kompletace faktur od dodavatelů, zadání do informačního systému včetně odevzdání žádosti o platbu
 • zajištění případných změn projektu
 • odesílání monitorovacích zpráv ohledně průběhu realizace projektu od začátku do konce realizace projektu

Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

 • Zpracování návrhu a finální zprávy o závěrečném vyhodnocení akce ve stanoveném rozsahu
 • Zajištění kompletace závěrečného vyhodnocení akce její podání na příslušný úřad poskytovatele podpory