Stavební úpravy galerie moderního umění v Hradci Králové – 1. etapa

Investor akce: Královéhradecký kraj Celkové realizační náklady stavby: 62,695 mil. Kč bez DPH Popis projektu: Jedná se o významnou stavbu, která získala ocenění stavba roku 2017. Předmětem projektu byla přestavba a rekonstrukce budovy. Především se jednalo o úpravy a modernizaci interiérů. Poskytnuté služby: Výkon technického dozoru investora Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Termín … Continue Reading

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové

Investor akce: Královéhradecký kraj Celkové realizační náklady stavby: 45,288 mil. Kč bez DPH Poskytnuté služby: – výkon technického dozoru investora                               – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Termín poskytnutí služeb: 1/2017 – 12/2019

Modernizace infrastruktury ZŠ – 3. blok, ZŠ Milady Horákové

Investor akce: Statutární město Hradec Králové Celkové realizační náklady stavby: 6,915 mil. Kč bez DPH Popis projektu: Předmětem projektu byla modernizace základních škol v Hradci Králové. Konkrétně se jednalo o úpravu sociálních zařízení, úpravy veřejné infrastruktury a modernizace učeben. Poskytnuté služby: – výkon technického dozoru investora                               – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi … Continue Reading

Modernizace infrastruktury ZŠ – 1. blok, ZŠ Nový Hradec

Investor akce: Statutární město Hradec Králové Celkové realizační náklady stavby: 5,695 mil. Kč bez DPH Popis projektu: Předmětem projektu byla modernizace základních škol v Hradci Králové. Konkrétně se jednalo o úpravu sociálních zařízení, úpravy veřejné infrastruktury a modernizace učeben. Poskytnuté služby: – výkon technického dozoru investora                                – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Termín poskytnutí … Continue Reading

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Investor akce: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově Celkové realizační náklady stavby: 185,296 mil. Kč bez DPH Popis projektu: Projekt zahrnuje rekonstrukci kláštera, jehož dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby (1726 – 1748) podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Celkově jde o pětinu objektu kláštera a klášterní zahrady, včetně staveb, které se v ní nacházejí. Stavební práce na … Continue Reading