Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Investor akce: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Celkové realizační náklady stavby: 185,296 mil. Kč bez DPH

Popis projektu: Projekt zahrnuje rekonstrukci kláštera, jehož dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby (1726 – 1748) podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Celkově jde o pětinu objektu kláštera a klášterní zahrady, včetně staveb, které se v ní nacházejí. Stavební práce na objektu kláštera jsou zaměřeny především na celkovou rekonstrukci vnitřních prostor. Jde zejména o vybudování nových rozvodů elektřiny, ZTI, plynu, vzduchotechniky. Dále pak zahrnují sanaci objektu od dřevomorky, nové skladby podlah a malby, repasi omítek a zdiva, kamenných a cihelných dlažeb, repasi historických dřevěných podlah, schodišť, dveří a repasi oken. V rámci restaurátorských prací jsou opravovány malby a fresky v prelatuře a knihovně kláštera.

Poskytnuté služby: Výkon technického dozoru stavebníka

Termín poskytnutí služeb: 11/2013 – 4/2015