ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka

Investor akce: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Celkové realizační náklady stavby: 58,449 mil. Kč bez DPH Poskytnuté služby: –příprava a kompletace RoPD                                – technický dozor investora                                – výkon činnosti koordinátora BOZP                                 – Výkon investičního dozoru investora                                 – Závěrečné vyhodnocení akce Termín poskytnutí služeb: 3/2018 – 12/2020

Stavební úpravy galerie moderního umění v Hradci Králové – 1. etapa

Investor akce: Královéhradecký kraj Celkové realizační náklady stavby: 62,695 mil. Kč bez DPH Popis projektu: Jedná se o významnou stavbu, která získala ocenění stavba roku 2017. Předmětem projektu byla přestavba a rekonstrukce budovy. Především se jednalo o úpravy a modernizaci interiérů. Poskytnuté služby: Výkon technického dozoru investora Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Termín … Continue Reading

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové

Investor akce: Královéhradecký kraj Celkové realizační náklady stavby: 45,288 mil. Kč bez DPH Poskytnuté služby: – výkon technického dozoru investora                               – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Termín poskytnutí služeb: 1/2017 – 12/2019

Modernizace infrastruktury ZŠ – 3. blok, ZŠ Milady Horákové

Investor akce: Statutární město Hradec Králové Celkové realizační náklady stavby: 6,915 mil. Kč bez DPH Popis projektu: Předmětem projektu byla modernizace základních škol v Hradci Králové. Konkrétně se jednalo o úpravu sociálních zařízení, úpravy veřejné infrastruktury a modernizace učeben. Poskytnuté služby: – výkon technického dozoru investora                               – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi … Continue Reading

Modernizace infrastruktury ZŠ – 1. blok, ZŠ Nový Hradec

Investor akce: Statutární město Hradec Králové Celkové realizační náklady stavby: 5,695 mil. Kč bez DPH Popis projektu: Předmětem projektu byla modernizace základních škol v Hradci Králové. Konkrétně se jednalo o úpravu sociálních zařízení, úpravy veřejné infrastruktury a modernizace učeben. Poskytnuté služby: – výkon technického dozoru investora                                – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Termín poskytnutí … Continue Reading

Kanalizace obecí Brada-Rybníček a Kbelnice

Investor akce: Dobrovolný svazek obcí Brada-Rybníček a Kbelnice Celkové realizační náklady stavby: 43,945 mil. Kč bez DPH Poskytnuté služby: – výkon investičního dozoru investora                                – závěrečné vyhodnocení akce Termín poskytnutí služeb: 6/2017 – 11/2018