Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové

Investor akce: Královéhradecký kraj

Celkové realizační náklady stavby: 45,288 mil. Kč bez DPH

Poskytnuté služby: – výkon technického dozoru investora

                              – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Termín poskytnutí služeb: 1/2017 – 12/2019