Stavební úpravy galerie moderního umění v Hradci Králové – 1. etapa

Investor akce: Královéhradecký kraj

Celkové realizační náklady stavby: 62,695 mil. Kč bez DPH

Popis projektu: Jedná se o významnou stavbu, která získala ocenění stavba roku 2017. Předmětem projektu byla přestavba a rekonstrukce budovy. Především se jednalo o úpravy a modernizaci interiérů.

Poskytnuté služby: Výkon technického dozoru investora
Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Termín poskytnutí služeb: 7/2014 – 11/2015