Modernizace infrastruktury ZŠ – 1. blok, ZŠ Nový Hradec

Investor akce: Statutární město Hradec Králové

Celkové realizační náklady stavby: 5,695 mil. Kč bez DPH

Popis projektu: Předmětem projektu byla modernizace základních škol v Hradci Králové. Konkrétně se jednalo o úpravu sociálních zařízení, úpravy veřejné infrastruktury a modernizace učeben.

Poskytnuté služby: – výkon technického dozoru investora

                               – výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Termín poskytnutí služeb: 6/2018 – 09/2018