Kanalizace obecí Brada-Rybníček a Kbelnice

Investor akce: Dobrovolný svazek obcí Brada-Rybníček a Kbelnice

Celkové realizační náklady stavby: 43,945 mil. Kč bez DPH

Poskytnuté služby: – výkon investičního dozoru investora

                               – závěrečné vyhodnocení akce

Termín poskytnutí služeb: 6/2017 – 11/2018