Kanalizace Horní Maršov

Investor akce: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Celkové realizační náklady stavby: 13,122 mil. Kč bez DPH

Poskytnuté služby: – příprava a kompletace RoPD

                               – technický dozor investora

                               – výkon činnosti koordinátora BOZP

                                – výkon investičního dozoru investora

Termín poskytnutí služeb: 1/2014 – 6/2015